Bečov IV : sídelní areál středopaleolitického člověka v severozápadních Čechách

525 Kč Cena s DPH
457 Kč Cena bez DPH

Publikace je komplexním zpracováním mladoacheuléenského sídliště. Rozlohou a počtem nalezené industrie patří mezi největší naleziště této kultury. Vedle geologické a geomorfologické situace, soupisu nálezů aj. jsou podrobně popsány a analyzovány jednotlivé typy i celé skupiny artefaktů. Připojena je také důkladná morfometrická analýza, prostorové zhodnocení výskytu jednotlivých artefaktů a zařazení všech nálezů do středoevropského kontextu.

Další informace

Autor: Fridrich, Jan - Sýkorová, Ivana
ISBN: 80-86124-53-3
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2005
Počet stránek: 285 s. 127 obr.
Jazyk publikace: res. angl.