Archeologie ve městě : strategie, metodika, metody výzkumu, prezentace a ochrany archeologických památek = Urban archaeology : the strategies, methodology and methods of research, presentation and protection of archaeological sites. Číslo 1/Issue 1, Úvod a antologie textů Ladislava Hrdličky a Miroslava Richtera = Introduction and anthology of texts by Ladislav Hrdlička and Miroslav Richter ; Číslo 2/Issue 2, Studie vzešlé z příspěvků s pražskou tématikou přednesených na konferenci FUMA 2016 (Mělník, 1.-3. června 2016) = Studies based on Prague themed papers presented at the FUMA 2016 conference (Mělník, 1-3 June 2016)

250 Kč Cena s DPH
250 Kč Cena bez DPH

Další informace

Editor: Jan Klápště
ISBN: 978-80-905546-7-2 (brož.)
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Rok vydání: 2017
Počet stránek: 240 stran : ilustrace (některé barevné)
Jazyk publikace: česky, angl. resumé