Archeologická mapa raně středověké Libice, výzkumy Rudolfa Turka na akropoli hradiště – DVD

150 Kč Cena s DPH
136 Kč Cena bez DPH

Archeologická mapa je elektronickou publikací terénní dokumentace získané při systematickém archeologickém výzkumu akropole raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou v letech 1949-1953 a 1967-1973. Přestože archeologický výzkum přinesl řadu velmi cenných poznatků, publikace se dočkala jen jejich malá část a na řadě míst jsme odkázáni pouze na interpretace nálezových situací bez možnosti je porovnat s původní terénní dokumentací. Archeologická mapa zahrnuje cca 900 fotografií, více než 300 plánů původní terénní dokumentace a geografický informační systém umožňující lokalizaci cca 100 000 nálezů. Zajímavé srovnání a snad i východisko k pokračování archeologických výzkumů nabízí výsledky nedestruktivního výzkumu realizovaného v letech 2008-2010 na celé ploše akropole hradiště.

Další informace

Autor: Mařík, Jan - Košta, Jiří
ISBN: 978-80-87365-34-2; 978-80-7036-299-0
Vydavatel: Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. - Národní muzeum
Rok vydání: 2010
Počet stránek: 891 fotografií, 313 plánů
Jazyk publikace: česky