Archaeologica Pragensia 18. Archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy věnovaný Zdeňku Dragounovi a Michalu Trymlovi k šedesátinám

316 Kč Cena s DPH
287 Kč Cena bez DPH

Osmnácté číslo tradiční řady zabývající se pražskou archeologií je věnováno Z. Dragounovi a M. Trymlovi k jejich významným životním jubileím. Vedle tematicky pestré mozaiky příspěvků zabývajících se vesměs archeologií středověké Prahy se proto mimořádně objevují i některá další témata, konvenující s činností jubilantů. Většina z nich se týká problematiky archeologie staveb či středověkých měst, a to včetně příspěvků zahraničních (Polsko, Bělorusko). Sborník je vybaven mj. bibliografickým soupisem prací obou autorů.

Cena: 305,- Kč (na tuto publikaci není poskytována žádná sleva)

Ke stažení: obsah (PDF)

Další informace

Autor: Boháčová, I. - Havrda, J. - Podliska, J. - Šmolíková, M., eds.
ISBN: 987-80-85394-52-8
Vydavatel: Muzeum hlavního města Prahy; Praha: Národní památkový ústav, ú. o.p. v hlavním městě Praze; Praha: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2007
Počet stránek: 364 s. s obr.
Jazyk publikace: Český, res. angl