Archaeologia historica 39/1,2 2014

700 Kč Cena s DPH
636 Kč Cena bez DPH

Další informace

Autor: Měřínský, Zdeněk - Kouřil, Pavel (ed.)
ISBN:
Vydavatel: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie; Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Rok vydání: 2014
Počet stránek: 761 s. s obr.
Jazyk publikace: česky, anglicky, německy