prezentace nové knihy

Ve středu 21. 6. 2023 od 14,00 se v knihovně Archeologického ústavu AV ČR Praha uskuteční prezentace nové knihy: Raně středověké pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích, kterou napsala Drahomíra Frolíková-Kaliszová a kolektiv autorů.

Po dobu prezentace knihy bude studovna Archeologického ústavu pro veřejnost uzavřena.

Publikace prezentuje výsledky výzkumu patrně poslední relativně zachované části rozsáhlého raně středověkého pohřebiště na pravém břehu potoka Brusnice v zázemí Pražského hradu, jenž proběhl v r. 2012. Jádro monografie tvoří nálezový katalog zpřístupňující vyčerpávající informace o 49 raně středověkých hrobech, v nichž bylo pohřbeno 52 antropologicky hodnocených jedinců. Analytické kapitoly se věnují úpravě hrobových jam, antropologii, hrobové výbavě atd. Několik pohřbů bylo vybaveno pozoruhodnými nálezy ženského šperku, z nichž zaujme na prvním místě figurální záušnice z hrobu 47. Význam nálezů pro poznání produkce pražské šperkařské dílny je zhodnocen v samostatné kapitole. Další kapitoly jsou věnovány chemickému rozboru nálezů skleněných korálků, rekonstrukci stravy pohřbívané populace a technologickému průzkumu šperků. Kniha, vybavená dále také odbornými posudky a analýzami z okruhu přírodovědných disciplín, přináší celistvé a moderní zpracování plošně zkoumaného pohřebiště v blízkém zázemí Pražského hradu, jež časově odpovídá období počátků přemyslovského státu. Tato skutečnost – spolu s malou nadějí pro blízkou i vzdálenější budoucnost na podobně rozsáhlé plošné výzkumy v daném území – přisuzuje předkládané publikaci vysokou poznávací hodnotu.

obálka knihy

obálka knihy