předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová navštívila Archeologický ústav

Dne 8. 9. 2020 navštívila naše pracoviště předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová v doprovodu místopředsedy pro III. vědní oblast dr. Pavla Barana, členů Akademické rady dr. Jany Bludské, dr. Markéty Pravdové, dr. Taťány Petrasové a ředitelky kanceláře Akademie věd ČR Mgr. Martiny Bártové. Za SSČ nás navštívila Mgr. Dita Hladíková a fotografka Jana Plavec.

Po úvodním seznámení s činností ARÚ (struktura ústavu, publikační výstupy, AIS) jsme všichni společně navštívili prostory archivu, které se chystáme rekonstruovat a hlavní sídlo Projektu Šakadúd. Jedná se o výzkumný záměr Ladislava Varadzina, podpořený prémií Lumina quaeruntur, jenž letos rozjíždíme v Súdánu. Návštěva se nesla v přátelské náladě a doufáme, že se paní předsedkyni a vedení Akademie věd u nás líbilo.