přednáška H. Březinové, M. Bravermanové a J. Bureš Víchové, 5. 10. 2023

Archeologický ústav AV ČR si Vás dovoluje pozvat na přednášku H. Březinové, M. Bravermanové a J. Bureš Víchové na téma „Textilie z archeologických výzkumů na Pražském hradě“, která proběhne ve čtvrtek 5. 10. 2023 ve 14:30 v knihovně Archeologického ústavu v Letenské ulici.

Přednáška představí středověké a raně novověké textilie, které se zachovaly v různých archeologických nálezových situacích na Pražském hradě a jsou jedinečným souborem luxusních předmětů dokládajících vysokou úroveň dobové textilní produkce. Textilie byly vyzvednuty většinou v průběhu 20. století a pocházejí z několika objektů – kostela Panny Marie, baziliky sv. Jiří, katedrály sv. Víta, kostela Všech svatých a studny v jeho blízkosti. Jsou datovány do širokého časového období od 10. do 18. století.
Přednáška je uspořádána k příležitosti vydání česko-anglické stejnojmenné monografie, která je určena jak odborníkům a institucím zabývajícím se historickým textilem, tak zájemcům z širší veřejnosti. Jejím prostřednictvím se mohou seznámit s nejvýznamnější sbírkou archeologických textilií v České republice, která je spojena se skutečnými historickými osobnostmi.

Přednáška proběhne hybridně, a to fyzicky v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha a současně virtuálně prostřednictvím platformy Zoom

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/99144851565?pwd=L1c3NXZUWTM1YUxmcEpmRVozY3pvUT09
Meeting ID: 991 4485 1565
Passcode: 794483