Předání cen 11. ročníku Ceny Jana Rulfa

Dnes, 7. 9. 2021, proběhlo v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Praze slavnostní předání cen vítězům již 11. ročníku Ceny Jana Rulfa. Ceny za účasti členů poroty předali ředitel ARÚ Praha, Jan Mařík a předseda Rady pracoviště, Luboš Jiráň. Hodnocení poroty bylo rozděleno do dvou skupin. Na fotografii zleva: Michal Vágner (2. místo v hlavní kategorii publikovaných a doktorských prací), David Hons (2. místo skupiny bakalářských a diplomových prací), Zuzana Mírová (3. místo v hlavní kategorii), Tomáš Pancíř (vítěz skupiny bakalářských a diplomových prací), Václav Hrnčíř (absolutní vítěz hlavní kategorie). Slavnostního předání se nezúčastnila a na fotografii chybí Markéta Košařová (3. místo v kategorii bakalářských a diplomových prací). Všem oceněným blahopřejeme.