Vyhlášení podpořeného příspěvku PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové oznamuje, že v rámci soutěže vyhlášené Správní radou nadace PAM pro rok 2021 byl nadační příspěvek poskytnut Kateřině Těsnohlídkové pro připravovanou studii Keramický soubor ze Žďáru nad Sázavou – Starého města.

Za Správní radu nadace PAM PhDr. Ivana Boháčová,  Ph.D. V Praze, 25. listopadu 2021