Vyhlášení soutěže: Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové vypisuje opět pro rok 2022 soutěž o poskytnutí nadačního příspěvku na podporu odborného publikačního záměru z oblasti archeologie středověku a raného novověku.