Medaile Vojtěcha Náprstka pro Jana Maříka

Dne 21. 3. 2023 obdržel Jan Mařík od předsedkyně Akademie věd ČR, Evy Zažímalové, medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.

„Archeologie má výhodu, že zaujme. Zároveň je ale jedním z mála oborů, které lidem vstupují do života i domovů, a ne vždy bývá vítaná. Musíme proto veřejnosti vysvětlovat, jaký smysl má naše práce,“ poznamenal Jan Mařík.

O zpřístupňování archeologie veřejnosti se Jan Mařík přičinil významně – pomáhal například vytvořit aplikace s rozšířenou realitou a spolupořádá akci Archeologické léto. Podílel se také na vzniku portálu pro amatérské archeology AMČR–PAS a spolupracuje na vytváření nového památkového zákona.

Jak vyzdvihl v laudatiu Jaroslav Řídký, Jan Mařík dokáže spojovat nejen odborníky a laiky, ale také vědce mezi sebou: „Archeologové se dělí do různých skupin – teoretické, muzejní, klasické a další. Jan Mařík je asi jediným archeologem, který zná všechny skupiny a dokáže je propojit.“

Více informací: https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Umeni-spojovat-00001.-Tri-vedci-prevzali-za-svou-praci-medaile-Akademie-ved-CR/

Foto z předávání: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR