Mgr. Mašterová Katarína

Department: Department of medieval archaeology- Prague Castle
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 224 373 271
e-mail: masterova@arup.cas.cz (chlustikova@arup.cas.cz)
Specialization: field work, primary evaluation of field documentation, Prague Castle and its medieval architecture
Projects:

Projects:
– 2012-2015: Cradles of European Culture. Francia Media

*

Publications:
(under the name Katarína Chlustiková)

Bravermanová, M. – Chlustiková, K. – Chotěbor, P. 2014: Architektonické články z baziliky a kláštera sv. Jiří, in: D. Foltýn – J. Klípa – P. Mašková – P. Sommer – V. Vlnas (eds.), Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, Praha: Národní galerie, s. 122–128.

Chlustiková, K. 2014: The beginnings of Christian stone architecture in Bohemia: a reconstruction of the first building phases of St. George’s Basilica. in: 20th Annual meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the oral and poster presentations. Istanbul : Archaeology & Art Publications (ed. Yilmaz, Ö.), s. 166.

Chlustiková, K. 2014: Výzkum na jižním dvorku baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, in: Zprávy České archeologické společnosti, Suppl. 93, s. 31–32.

Chlustiková, K. – Maříková-Kubková, J. – Válová K. 2014: Culture Heritage Route. Webové stránky www.heritage-route.eu v rámci projektu Cradles of European Culture (editorky a autorky textů k lokalitě Pražský hrad) = [information]

Chlustiková, K. 2013: Archeological evidence of the earliest phases of the St. George’s Basilica in the historical context of the religious practices in the 10th century at the Prague Castle, in: Abstracts, 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Pilsen : University of West Bohemia (ed. Turek, J.), s. 214.

Chlustiková, K. – Blažková, G. – Vepřeková, J. – Jonášová, Š. – Cílová, Z. 2013: Dining glass in the Early Modern Period at the Prague Castle and Hradčany (Prague, Czech Republic), in: Abstracts, 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Pilsen : University of West Bohemia (ed. Turek, J.), s. 364.

Chlustiková, K. 2013: Záchranný archeologický výzkum v prostoru dvorku za bazilikou sv. Jiří na Pražském hradě, in: Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 89, s. 36.

Chlustiková, K. 2011: Výzkum v Salmovském paláci čp. 186/IV v Praze na Hradčanech v roce 2010, in: Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 81, s. 46.

Čech, P. – Chlustiková, K. 2010: Frühmittelalterliche Sakralarchitektur in der Siedlungsagglomeration von Saaz/Žatec, In: Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice VIII, Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, L. Poláček – J. Maříková-Kubková (Hrsg.), Brno, s. 275-288.

Chlustiková, K. 2010: Výzkum v Salmovském paláci čp. 186/IV na Hradčanech v roce 2009, in: Zprávy České archeologické společnosti, Suppl. 78, 2010, s. 28–29.