Mgr. Mácalová Michaela

Department: Department of rescue excavations
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 348
e-mail: macalova@arup.cas.cz
Specialization: Early Roman Period, mainly the so-called Plaňany horizon; field work
Projects:
14-36938G

Bibliography:

Frolík, J. – Mácalová, M. 2014: Discovering the Archaeologists 2012-14. Zpráva za Českou republiku. [Discovering the Archaeologists 2012-14. Report about Czech Republic. Elektronický dokument. Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2014.
Czech versionEnglish version (PDF).

Mácalová, M. 2014: Další etapa záchranného archeologického výzkumu na polykulturní lokalitě Dolní Břežany (okr. Praha – západ), Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 93, – (2014).

Mácalová, M. 2014: Nález parohového “šperku” na polykulturním sídlišti v Dolních Břežanech. (The antler “jewel” from polycultural site in Dolni Brezany.), Archeologie západních Čech. Roč. 2014, č. 7 (2014), s. 39-45.

Mácalová, M – Frolík, J. 2014: Germánské sídliště na lokalitě Praha 18 – Letňany. (The Germanic site at Prague 18 – Letňany), Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových a sběrových nálezů (Archeologie barbarů 2011). Spisy Archeologického ústavu AVČR Brno 44, (2014), s. 239 – 249.

Mácalová, M. – Unger, J. 2014: Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Zápy (okr. Praha – východ), Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 93, – (2014).

Mácalová, M. – Frolík, J. 2013: Výzkum na polykulturní lokalitě v Dolních Břežanech, Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 89, – (2013), s. 10-11.

Mácalová, M. – Frolík, J. 2012: Výzkum pravěkého sídliště v Praze 5 – Slivenci, Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 85, – (2012), s. 6.

Frolík, J. – Mácalová, M. – Zadák, J. 2011: Nález michelsberské nádoby na polykulturním sídlišti v Praze 9 – Černém Mostě. (A find of Michelsberg pottery at the multi-period site of Prague 9 – Černý Most.), Archeologie ve středních Čechách. Roč. 15, č. 1 (2011), s. 93-100.

Frolík, J. – Mácalová, M. 2011: Záchranný archeologický výzkum pravěkého sídliště v Dolních Chabrech (Praha 8), Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 81, – (2011), s. 6.

Mácalová, M. – Frolík, J. 2011: Bylanské sídliště na polykulturní lokalitě v Praze 9 – Černém Mostě. (The settlement of Bylany culture on multicomponent site in Prague 9 – Černý Most (Black Bridge), Podbrdsko. Misc. 2, – (2011), s. 137-156.

Frolík, J. – Mácalová, M. 2009: Záchranný archeologický výzkum při stavbě golfového hřiště na Černém Mostě (Praha 9), Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 75, – (2009), s. 12-13.