Matiášek Josef

Department: Department of medieval archaeology – Prague Castle
Job: Field technician
Telephone Number: + 420 224 373 350
e-mail: matiasekarup.cas.cz
Specialization: Early Modern Age

Selected publications:

Matiášek, J. 2011: Barbakán Pražského hradu, rekonstrukce vývoje na základě archeologického výzkumu v roce 2007. Castellologica bohemica XIII,
Matiášek, J. 2009: Súbor novovekých kostených artefaktov z Nového Sveta. Historická revue XX/1.
Blažková, G. – Matiášek, J. 2011: Porcelán, kamenina a fajáns z archeologických výzkumů Pražského hradu, Porcelán na Pražském hradě. Krása a užitek, 21-32.

Academia.edu: https://cuni.academia.edu/JosefMatiášek