Doc. PhDr. Vencl Slavomil DrSc.

Department: Emeritus
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 305
e-mail: vencl@arup.cas.cz
Specialization: Late and Terminal Paleolithic, Neolithic and early Prehistorical periods
Projects:
GA404/04/0628
GA404/00/0547
GA404/97/1086
978-80-87365-54-0

He is specialized in late and latest palaeolithic, Neolithic and early prehistoric periods.

Projects:
Nejstarší osídlení jižních Čech (2004-2005, GAČR 404/04/0547), spolunavrhovatel prof. A. Přichystal.

Selected pilot publications from recent years:
2004: K interpretacím magdalénienských nálezů z Putimi 1951-52. Archeol. výzkumy v jižních Čechách 17, 9- 23. České Budějovice.

2004: Dřevěná sakrální architektura a archeologie. In: Sborník k poctě V. Podborskému, 517-524. Brno.

2003: K otázce věrohodnosti archeologických map. In: Sedmdesát neustupných let, 257-271. Plzeň.

1999b: Late Upper and Late Paleolithic in the Czech Republic. Folia Quaternaria 70, Kraków 1999, 289-296.

1999a: Stone Age Warfare. In: J. Carman – A. Harding, eds., Ancient Warfare – Archaeological Prespectives. Sutton Publishing 1999, 57-72, 255 sq.

1998: Možnosti a meze kulturní determinace nálezů štípaných artefaktů v rámci projektu ALRNB, AR 50, 1998, 545- 556.