Streitová Camilla

* 23. 5. 1903 Liberec, † 16. 11. 1950 Würzburg

Camilla Streitová promovala na katedře archeologie německé UK v Praze v roce 1932. Do roku 1938 pracovala na katedře jako asistentka, zároveň působila jako jednatelka StAÚ pro okresy Most, Duchcov a Teplice. V roce 1937 se stala jednatelkou Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei. V letech 1938-41 působila na univerzitě v Kolíně nad Rýnem jako vědecká asistentka a docentka.

Na doporučení L. Zotze nastoupila C. Streitová do Archeologického ústavu (1941) jako zástupkyně ředitele J. Böhma. Ve funkci tzv. „kommisarische Leiterin“ měla na starosti politickou kontrolu vedení ústavu i zaměstnanců. Podle vzpomínek bývalých zaměstnanců ústavu byla Streitová přesvědčená nacistka, neskrývala antisemitské postoje (kvůli židovské manželce zakázala vstup do ústavu i veškerou spolupráci H. Preidelovi). Záhy se dostala s L. Zotzem do kompetenčních sporů, které vyústily v jeho odvelení na frontu. Po skončení války odjela do Německa.

 

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-52.

D (výběr): Streit, C. 1938: Saazer Latènefunde. Prag.

L (výběr): Hlava, M. 2017: Jaroslav Böhm a Lothar Zotz. Kapitola z dějin Státního archeologického ústavu. Archeologie ve středních Čechách 21, 17-45.