Slepička Karel

* 25. 1. 1900 Protivín, † 18. 2. 1986 Praha

Karel Slepička ukončil studium chemie na ČVUT bez titulu (1922) a poté krátce pracoval v Pedagogickém ústavu (1923-1924). Trvale působil na Ministerstvu školství a národní osvěty v Praze (1925-1951), s výjimkou válečných let, kdy pracoval pro Ministerstvo zemědělství. Jako úředník ministerstva byl ve dvacátých letech jedním z hlavních iniciátorů založení muzea v Protivíně. Na vytvoření a doplňování archeologické muzejní sbírky se svými výzkumy podílel Bedřich Dubský. Slepička pro muzejní sbírku shromažďoval sbírkové předměty a materiály k dějinám Protivína.
V roce 1951 byl Slepička v rámci akce „inteligence do průmyslu“ tzv. „uvolněn“ do průmyslové výroby. Od roku 1953 až do svého odchodu do důchodu (1963) pracoval Karel Slepička v Archeologickém ústavu ČSAV v Oddělení středověku. Prováděl terénní výzkumy a soupisy opevněných středověkých lokalit na Karlovarsku, v severních Čechách a na Benešovsku, většinou ve spolupráci s Josefem Kabátem. Několik samostatných výzkumů vedl Slepička v oblasti výstavby vltavské kaskády. V zátopové oblasti Slapské přehrady prováděl výzkum tvrzí Zrůbek a Zvírotice, v zátopové oblasti Orlické přehrady zkoumal archeologické situace v geologických sondách pod hradem Orlík, v zaniklém podhradním městečku pod Zvíkovem zdokumentoval pozůstatky kostela sv. Mikuláše a relikty usedlostí. I jako důchodce pokračoval Karel Slepička v práci pro Archeologický ústav – až do roku 1969 působil v Archivu nálezových zpráv.
Precizní úředník, historik i archeolog, přátelský a společenský člověk, proslul svou skvělou pamětí, z níž lovil historky ze svého ministerského i pozdějšího působení, vše zařazené do příslušného politického kontextu.

P: Archiv terénní dokumentace ARÚ Praha. Konvolut hlášení a soupisy lokalit.
D (výběr): Slepička, K. 1956: Rožmberská tvrz Zrůbek u Sedlčan. Jihočeský sborník historický 25, 15-20; S., K. 1972: BZO 1969, 199-203.
L (výběr): Hejna, A. – Spurný, V. 1986: Zemřel Karel Slepička. Archeologické rozhledy 38, 581; Fröhlich, J. 2016: Archeologické výzkumy Karla Slepičky v jižních Čechách. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, č. 2, 128.