Ševčík Alois

* 1867, † 28. 4. 1934 Praha

Alois Ševčík byl původním povoláním holič, amatérský archeolog a sběratel. Od počátku 20. století prováděl sběry a výzkumy v okolí Prahy, především v Šárce, pro J. A. Jíru. Jíra ho přivedl do Státního archeologického ústavu, jehož prvním technickým pracovníkem (preparátorem) se stal již v listopadu 1919. Náplní práce A. Ševčíka byly především pomocné technické práce na archeologických výzkumech, fotografování, dozor nad balením a převozem nálezů do ústavu. Dále se zabýval konzervací nálezů, výrobou odlitků pro vědecké a popularizační účely, ale také drobnými řemeslnými pracemi (truhlářství, sklenářství, apod.).

Alois Ševčík prováděl ve 20. letech i záchranné práce (viz nálezové zprávy v ANZ).

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-52.

L: Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 559.