Preidel Helmut

* 17. 5. 1900 Děčín, † 14. 8. 1980 Gilching (SRN)

Po absolvování gymnázia v Děčíně (1920) studoval Helmut Preidel historii, geografii a archeologii na univerzitě v Berlíně (1920-24). Pracoval jako učitel na gymnáziích v Podmoklech, Mostě, Žatci, ale také v Ostravě. Pro Státní archeologický ústav pracoval Preidel jako jednatel (1935) pro okresy Žatec a Chomutov. Specializoval se zejména na dobu římskou a raný středověk, v meziválečném období provedl řadu výzkumů (např. Rubín, Křešice). Publikoval soupisy nálezů v okresech Liberec, Most, Chomutov. Byl spoluzakladatelem a prvním jednatelem Německé společnosti pro pravěk a dobu dějinnou v Československu (1924) a spoluzakladatelem archeologického časopisu Sudeta.

Od roku 1938 nemohl učit a o rok později byl donucen odejít do výslužby. Důvodem byl židovský původ manželky, se kterou se odmítl rozvést. Za války pracoval v muzeu Žatec, na základě iniciativy C. Streitové mu byl zakázán vstup do Archeologického ústavu i jakákoliv spolupráce s jeho zaměstnanci.

Po válce odešel z rodinných důvodů do Německa (1946), přestože ho ředitel StAÚ J. Böhm přesvědčoval, aby v republice zůstal, vydal mu osvědčení o bezúhonném a loajálním chování za války a ocenil jeho protinacistické postoje. V Mnichově byl zpětně od roku 1939 jmenován ředitelem Zemského úřadu pro pravěk, působil zde do roku 1952. Ve svých publikacích se k problematice českého raného středověku často vracel.

 

 

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-52.

D (výběr): Preidel, H. 1932: Die Urgeschichte des Bezirkes Brüx. Most. P., H. 1938: Germanen in Böhmens Frühzeit. Karlsbad-Drahowitz – Leipzig. P., H. 1940: Der Silberschatz von Saaz. Lepzig. P., H. 1954, 1957: Die Anfänge der slawischen Besiedlung Böhmens und Mährens I-II. Gräfelfing. P., H. 1968: Das Grossmährische Reich im Spiegel der Bodenfunde. Gräfelfing.

L (výběr): Blažek, J. 2000: Helmut Preidel. AR 52/2, 373-375. Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 459-460.