Poulík Josef

* 6. 8. 1910 Jiříkovice u Brna, † 28. 2. 1998 Brno

Josef Poulík vystudoval vyšší průmyslovou školu textilní v Brně (1930). Zájem o archeologii ho přivedl do pravěkého oddělení Zemského muzea v Brně, kde pracoval jako laborant (1934). Dodatečně dodělal všechny doplňující středoškolské zkoušky a zapsal se na FF MU v Brně.

Archeologii začal studovat v roce 1938 a po válce studium dokončil na FF UK v Praze (1946).

Za protektorátu pracoval v odbočce StAÚ v Brně (od 1942) a v roce 1945 byl pověřen jejím vedením. V problematických letech po skončení války vybudoval pobočku zcela od základu, získal pro ni nové, lépe vyhovující prostory, a také finanční prostředky pro zaměstnance. Své kroky konzultoval s ředitelem J. Böhmem, který mu v řadě případů přispěl radou i podporou u státních úřadů. Po vzniku ČSAV se stal J. Poulík ředitelem brněnské pobočky AÚ, od roku 1974 vedl oba ústavy (v Praze i v Brně). Po opětovném rozdělení ústavů (1983) zůstal ředitelem brněnského ústavu až do roku 1990.

Po válce se zaměřil na velkomoravské období a jeho působištěm se od roku 1954 staly Mikulčice, kde vedl jeden z největších systematických výzkumů. Byl jedním z iniciátorů výstavy Velká Morava, prezentované u nás (1963-64) i v zahraničí (1965-68).

V době normalizace dosáhl Josef Poulík díky své politické angažovanosti významného postavení v rámci ČSAV (člen prezidia, předseda Komise historiků ČSSR a SSSR, Archeologické oborové komise aj.).

 

 

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-1952.

D (výběr): Poulík, J. 1948: Staroslovanská Morava. Praha. P., J. 1963: Archäologische Entdeckungen in Grossmähren. Brno. P., J. 1970: Velkomoravské Mikulčice. Brno.

L (výběr): Stuchlík, S. 1998: Zemřel Josef Poulík. AR 50, 717-719. Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 457-458.