Patera Václav

* 2. 4. 1898 Praha, † 25. 5. 1979 Praha

Od mládí věnoval Václav Patera pozornost památkám, zejména pravěkým a středověkým, byť se jeho profesní cesta ubírala jiným směrem – vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Procestoval však celou střední Evropu a Francii, aby se seznámil s významnými nálezy a lokalitami.
Ve Státním archeologickém ústavu, kam nastoupil v roce 1949, zajišťoval ochranu archeologických památek po stránce administrativní a právní a vykonával pomocné práce v archivu. V Referátu pro ochranu památek působil až do 60. let. Zasloužil se o vyhlášení archeologické památkové rezervace Levý Hradec, první toho druhu u nás. Připravil památkovou ochranu řady dalších lokalit (Stradonice, Plešivec, Okrouhlé Hradiště, Třísov). Příležitostně prováděl záchranné výzkumy a zpracovával k nim nálezové zprávy.
Václav Patera zemřel náhle, shodou okolností při návštěvě Archeologického ústavu.

P: Masarykův ústav a Archiv ČSAV, fond Státní archeologický ústav 1919-1953, fond Archeologický ústav ČSAV 1953-1993.
D (výběr): Patera, V. 1958: Hradiště v Třísově (okres Český Krumlov). Nové zjištění o opevnění. Časopis Společnosti přátel starožitností 66, 27-31.
L (výběr): Anonym, 1958: Dr. Václav Patera. Časopis Společnosti přátel starožitností 66, 165.