Pasternak Jaroslav

* 2. 1. 1892, Chyriv (Ukrajina), † 22. 11. 1969 Toronto (Kanada)

Jaroslav Pasternak vystudoval gymnázium ve Lvově (1910-14), za první světové války sloužil v rakouské armádě. Po válce absolvoval archeologii na FF UK v Praze disertační prací Ruské Karpaty v archeologii (1925).

Od roku 1926 pracoval ve Státním archeologickém ústavu jako administrativně – správní úředník, kancelářský volontér. Specializoval se na dobu bronzovou a halštatskou, soustavněji se zabýval pravěkem Podkarpatské Rusi. V letech 1925-28 pracoval na výzkumu Pražského hradu jako asistent K. Gutha.

Po návratu do Lvova vedl archeologické oddělení Muzea Učené společnosti (1928-39). V roce 1944 emigroval do Německa před druhou sovětskou okupací, působil jako odborný pracovník univerzity v Göttingenu, poté přednášel na univerzitě v Mnichově a v Bonnu (1946-49). Roku 1949 odešel do Kanady, kde strávil zbytek svého života. I v emigraci se Jaroslav Pasternak zabýval se problematikou ukrajinské archeologie.

 

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-1952.

D (výběr): Pasternak, J. 1928: Ruské Karpaty v archeologii. Praha. P., J. 1933: Östliche Peripherien der Aunjetitzer Kultur. Lemberg. P., J. 1945: Die Ostausbreitung der linearkeramischen Kultur. Wien.

L (výběr): Filip, J. 1969: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas. Díl.II, Praha, 1003. http://www.encyclopediaofukraine.com (3. 2. 2019)