Mazálek Mojmír

* 1907 Brankovice na Moravě, † 27. 5. 1954 Praha

Mojmír Mazálek pocházel z učitelské rodiny. Po maturitě se nejprve věnoval studiu práv a v roce 1930 zahájil konceptní notářskou praxi. V letech 1931-33 působil u krajského soudu v Brně, poté pracoval v různých moravských notářstvích (např. Bučovice, Kroměříž, Blansko). Při notářské a soudní praxi prováděl sběry a průzkumy, spolupracoval s řadou archeologů (např. s Karlem Absolonem). Jeho dlouhodobý zájem o nejstarší dějiny nakonec vyústil v soukromé studium prehistorie a účast na archeologických výzkumech.

Po 2. světové válce krátce pracoval ve službách osídlovacího úřadu a fondu národní obnovy, v roce 1950 se stal členem Státního archeologického ústavu. Zároveň studoval prehistorii na FF UK, kde soustředil svůj hlavní zájem na starší a střední dobu kamennou a toto období zpracoval i jako disertační práci Vzájemné vztahy mesolitu a neolitu se zvláštním zřetelem k industriím (1952).  V té době již vedl významné výzkumy jako pracovník StAÚ, např. rozsáhlý výzkum mezolitické stanice v Ražicích u Putimi (1950-53).

Mojmír Mazálek zemřel náhle po těžké nemoci.

 

 

D (výběr): Mazálek, M. 1953: Otázka vztahů mesolitu a neolitu. Anthropozoikum 3, 203-234. M., M. 1954: Na okraj československého mesolitu. Anthropozoikum 4, 373-424.

L (výběr): Filip, J. 1954: Mojmír Mazálek. AR 6, 664-666. Čižmář, M. 1996: 40 let od úmrtí Mojmíra Mazálka. Pravěk. Nová řada 4, 396-397.