Knor Antonín

* 24. 1. 1908 Stehelčeves, † 16. 12. 1971 Prosečnice

Po ukončení středoškolských studií nastoupil Antonín Knor do Státního archeologického ústavu (1930), kde pracoval po celý život. Z terénního technika se vypracoval na praktického odborníka. Rozsáhlé znalosti výzkumné metodiky i techniky zúročil při vypracování směrnic pro systém archeologického výzkumu. V době těsně před 2. světovou válkou, a zejména v prvním desetiletí po jejím skončení, vedl instruktáže výzkumu pro posluchače prehistorie pražské FF UK.

Nejprve působil jako asistent J. Böhma na výzkumu Starého Hradiska (1934-37), záhy vedl i samostatné výzkumy (Třebusice 1936; Dolní Věstonice 1947; Hluboké Mašůvky 1947-48). Spolupracoval s americkou expedicí na výzkumu výšinného sídliště Homolka u Stehelčevsi, na počátku 50. let pracoval v rámci archeologické expedice StAÚ na Slovensku, kde si získal uznání kolegů při výzkumu v Nitrianskom Hrádku. V roce 1958 se účastnil expedice StAÚ do Mongolska pod vedením L. Jisla. Jeho posledním velkým pracovištěm byl výzkum oppida Závist u Prahy.

Zvláštní zájem věnoval Antonín Knor období eneolitu a nejstaršímu slovanskému osídlení, a to zvláště ve svém rodném kraji. O výsledcích svých výzkumů psal často do regionálního tisku. Jeho žáci i kolegové vzpomínají na jeho osobitý humor, přímost a charakter.

 

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-1952.

D (výběr): Knor, A. 1957: Nová hradištní sídliště na Kladensku a Slánsku. PA 48, 58-98. K., A. 1964: Laténské nálezy ze Stehelčevsi, okres Kladno. ASM 1, 109-123. K., A. 1965: Pravěk Kladenska. Kladno.

L (výběr): Šolle, M. 1972: Antonín Knor. AR 24 (+B), 337-339. Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 295-296.