Čujanová Eva

* 30. 6. 1928 Týn nad Vltavou, † 18. 3. 2009 Praha

Eva Čujanová (roz. Jílková) vystudovala gymnázium v Praze, po maturitě (1947) nastoupila na FF UK. Studovala nejprve angličtinu a dějepis, po složení první státní zkoušky přestoupila na obor prehistorie – starověké dějiny. Absolvovala v roce 1952 disertační prací Bronzová doba v jižních a západních Čechách. Ještě během studia (1951) nastoupila E. Čujanová do Státního archeologického ústavu, nejprve do archivu nálezových zpráv. V letech 1952-1954 se zúčastnila archeologické expedice HUKO na východním Slovensku, kde pracovala na výzkumu piliňského žárového pohřebiště v Barci.

Od poloviny 50. let se E. Čujanová se specializovala na mohylovou kulturu doby bronzové, především v jižních a západních Čechách. Prozkoumala řadu mohylových pohřebišť, např. lokality Plzeň–Nová Hospoda (1954-57), Meclov-Březí (1959-64), Podražnice (70. léta).

Vedle vlastních výzkumů provedla E. Čujanová revizi mohylových nálezů ze starých fondů západočeských muzeí. Soupis všech přístupných nálezů vydala jako samostatný katalog (1970). Dále se zabývala otázkami hospodářského a společenského rozvoje mohylové kultury.

Dlouhodobě se Eva Čujanová soustředila nejen na vlastní výzkumy na Domažlicku, ale také na popularizační činnost (Muzeum Horšovský Týn, Domažlice). Významná byla zejména práce na registraci a systematickém zmapování všech existujících mohylových pohřebišť na daném okrese. Celkem 46 lokalit bylo zaměřeno a zapsáno do seznamu archeologických památek.

 

 

 

D (výběr): Čujanová-Jílková, E. 1957: Západní Čechy na počátku doby bronzové. PA 48/1, 15-57. Č., E. 1970: Mittelbronzezeitliche Hügelgräberfelder in Westböhmen. Praha.

L (výběr): Šaldová, V. 1988: Jubileum Evy Čujanové-Jílkové. AR 40, 572-573.