PhDr. Bravermanová Milena

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 143 69
e-mail: milena.bravermanova@seznam.cz
specializace: Specializuje se na vývoj textilní výroby, doklady textilní produkce v archeologických nálezech a obchod s luxusními textiliemi ve středověku.

M. Bravermanová se dlouhodobě zabývá vývojem textilní výroby a doklady textilní produkce v archeologických nálezech. Zaměřuje se především na výzkum luxusních textilií, které pocházejí z prostředí nejvyšších společenských vrstev. V českých zemích se z období raného až pozdního středověku, vesměs jako importy, zachovaly především v hrobech a hrobkách na Pražském hradě.
Absolvovala archeologii a historii na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze v roce 1980, v roce 1984 získala titul PhDr. Od roku 1986 pracovala v Historickém muzeu Národního muzea v Praze, od roku 1990 v oddělení památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Jeho část se v roce 1993 organizačně změnila na oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, pracovní zařazení zde bylo kurátorka archeologie a textilu. Vedle správy sbírek uspořádala nové depozitáře a zbudovala specializované restaurátorské dílny. Též se podílela na několika významných expozičních projektech, včetně samostatných autorských výstav. V Archeologickém ústavu v Praze pracuje na projektech od roku 2018.
Přednáší předmět „Textilní výroba v pravěku a raném až vrcholném středověku“ na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze a Ústavu archeologie a muzeologie MU v Brně.

Publikace:
ASEP