Mgr. Mašková Pavlína

pracoviště: Oddělení archeologie středověku, redakce Památek archeologických
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 382
e-mail: maskova@arup.cas.cz
specializace: středověk, zvláště funerální archeologie, atypický pohřební ritus a právní archeologie

Projekty (v ARUP)
GA 19-17636S Sázava – archeologie benediktinského kláštera, 2019–2021, řešitel: prof. Petr Sommer

Výstavy
Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu. Městské muzeum v Čelákovicích, 11. 11. 2016 – 26. 2. 2017
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Valdštejnská jízdárna v Praze, 7. 11. 2014 – 15. 3. 2015

Publikační činnost:

Redakce
Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu, ed. Dana Klírová – Pavlína Mašková, Čelákovice 2018 (publikace výstavních textů).

Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, ed. Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas, Praha 2015 (katalog výstavy).

Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, ed. Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas, Praha 2014 (katalog výstavy).

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, ed. F. Šmahel – L. Bobková ve spolupráci s P. Maškovou a R. Novotným, Praha 2012.

Přemyslovci. Budování českého státu, ed. P. Sommer – D. Třeštík – J. Žemlička ve spolupráci s P. Maškovou a R. Novotným, Praha 2009.

Články
Pavlína Mašková: Zvukové hračky – Hračky pro každý věk – Imitace zbraní a lodičky, in: Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kolektiv: Děti a Dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019, s. 123–129.

Pavlína Mašková: Na pohřebištích a hřbitovech – Nálezy mimo pohřebiště a hřbitovy – Vzhled dětských hrobů, in: Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kolektiv: Děti a Dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019, s. 405–412.

Pavlína Mašková – Daniel Wojtucki: An archaeological approach to modern justice in the Czech Republic, Lower Silesia and Upper Lusatia, in: (Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne, ed. Mathieu Vivas, Bordeaux 2019 (= Scripta Mediaevalia 35), s. 41–53.

Pavlína Mašková: Pohřby na místech popravišť jako zrcadlo vztahu společnosti k lidem na okraji, in: Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w. Red. P. Klint, D. Wojtucki, Łódź – Wrocław 2017, s. 11–23.

Pavlína Mašková – Daniel Wojtucki: L’archéologie des lieux d’exécution en République Tchèque et en Basse-Silésie (Pologne), in: Criminocorpus [En ligne], Les Fourches Patibulaires du Moyen Âge à l’Époque moderne. Approche interdisciplinaire, Communications, mis en ligne le 05 janvier 2016, URL: http://criminocorpus.revues.org/3115

Pavlína Mašková: Faux cimetières : les lieux d’inhumation des exclus dans les pays de la Couronne de Bohême à l’Époque moderne, in: Le cimetière au village dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XXXVes Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, dir. Cécile Treffort, Toulouse 2015, s. 207–220.

Pavlína Mašková: Archeologie a hračky, in: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, ed. D. Dvořáčková-Malá – J. Zelenka a kol., Praha 2014, s. 249-252.

Pavlína Mašková: Dovětek o čelákovickém „pohřebišti s projevy vampyrismu“, Středočeský sborník historický 36, 2010, s. 128–133.

Pavlína Mašková: K obrazu středověkého pohřebiště – církevní normy a výpověď archeologických pramenů, in: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów (Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 21- 24 września 2006 roku). Red. Józef Dobosz, Poznań 2009, s. 73–85.

Pavlína Mašková: Pohřby na venkově, in: Přemyslovci. Budování českého státu, ed. P. Sommer – D. Třeštík – J. Žemlička, Praha 2009, s. 410–412.

Pavlína Mašková – Jan Michálek: Archeologický výzkum v poloze „Na šibenici“ ve Vodňanech (okres Strakonice). Příspěvek k archeologii popravišť v Čechách, Archeologické rozhledy 58, 2006, s. 790–809.

Pavlína Mašková: K otázce interpretace kostrového pohřebiště „s projevy vampyrismu“ v Čelákovicích, Studia mediaevalia Pragensia 5, 2005, s. 9–19.

Pavlína Mašková: Zaniklé středověké vesnice na Světelsku, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, 1994, s. 115–126.