Marinák Jaroslav

pracoviště: Technicko-hospodářská správa – detašované pracoviště Závist
pracovní zařazení: správce budovy na Závisti
telefon: 241 910 727