Viktor Černý: Nesoulad subsistencí afrického sahelu a pohled populační genetiky

Nesoulad subsistencí afrického sahelu a pohled populační genetiky

Viktor Černý (Archeologický ústav AV ČR, Praha)

16. květen, 14:30

Přednáška proběhne hybridně – v knihovně ARÚ v Letenské 4, Praha, a online přes Zoom (https://cesnet.zoom.us/j/97053125264 | passcode: 528019).

Abstrakt:

Podle řady geografů a ekonomů je kočovné pastevectví výhodnou a vhodnou strategií pro udržitelné využívání přírodních zdrojů v polopouštních oblastech. Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) uvádí, že v Africe je 43% plochy pastevci nějakým způsobem využíváno a 268 milionů lidí zde na pastevectví tím či oním způsobem závisí. O pastevcích sahelu, kteří ve svém regionu tvoří minoritní skupinu asi 25 milionů osob, se zároveň hovoří jako o zdroji konfliktů vedoucích k politické nestabilitě regionu. Přestože bývají tito lidé marginalizováni a ostrakizováni, není pochyb o tom, že prosperita celé sahelo-súdánské společnosti by měla být založena na souladu a kohezi obou subsistencí, resp. mírovém soužití jak většinových zemědělců, tak i menšinových pastevců. Tato přednáška pojedná o potravně-produkčních strategiích sahelo-súdánského pásma Afriky, jejich kulturním vývoji počínaje obdobím holocénu a ukáže, jakými metodami a přístupy zkoumáme genetickou strukturu tamních populací, která by mohla do složitého přediva vztahů obou výše uvedených komunit vnést novou dimenzi.