Václav Hrnčíř: Počátky alkoholických nápojů

Počátky alkoholických nápojů a jejich role při vzniku komplexních společností

Václav Hrnčíř (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Department of Linguistic and Cultural Evolution)

7. březen, 14:30

Přednáška proběhne hybridně – v knihovně ARÚ v Letenské 4, Praha, a online přes Zoom (https://cesnet.zoom.us/j/99878468208 | passcode: 319739).

Abstrakt:

Nejstarší doklady alkoholických nápojů pocházejí z Číny ze 7. tisíciletí př. n. l. Je však velmi pravděpodobné, že lidé alkohol vyráběli mnohem dříve, ještě jako lovci-sběrači v období Pleistocénu. Toto je však obtížné prokázat neboť předpokládaná výroba a konzumace probíhala v organických nádobách, které se do dnešních dnů, narozdíl od pozdější keramiky, nedochovaly. Jednou z možností, jak tuto problematiku osvětlit, je podívat se na rozšíření alkoholu u etnograficky zdokumentovaných lovecko-sběračských společností. Kolik z nich vyrábělo alkohol v předkoloniálním období a z jakých surovin? Na to se pokusím odpovědět v první části přednášky. V té druhé pak představím výsledky studie, která na celosvětovém vzorku 186 společností zkoumala, zda konzumace alkoholu usnadnila vznik komplexních společností. Skutečně mohl alkohol skrze zlepšení lidské kreativity, posílení vzájemné důvěry a spolupráce vést k rozvoji civilizací, jak tvrdí zastánci „opilé teorie“, nebo je to nesmysl? Dozvíte se v přednášce.