Přednáška | Petr Hejhal – Pavel Drnovský: Archeologie novověkého vojenství

Archeologie novověkého vojenství

Petr Hejhal – Pavel Drnovský (Katedra archeologie Univerzity Hradec Králové)

30. květen, 14:30

Přednáška proběhne hybridně – v knihovně ARÚ v Letenské 4, Praha, a online přes Zoom (https://cesnet.zoom.us/j/93740190985 | passcode: 149341).

Abstrakt:

Války, stejně jako katastrofy jiného druhu, jsou události s velkým potenciálem pro archeologický výzkum. Kromě samotných bojišť a hrobů obětí konfliktů zanechávají války více či méně zřetelné stopy v krajině – vznikají nové struktury čistě vojenské (fortifikace různých druhů, vojenské tábory) a struktury původně civilní bývají upravovány a přizpůsobovány k vojenskému využití.

Archeologický výzkum různých aspektů konfliktů 17.-19. má v České republice již pevné místo. Archeologie novověkých konfliktů zároveň vstupuje do prostředí, kde disponujeme celou řadou dalších informačních zdrojů – písemné prameny různé povahy, mapová díla, v mladších konfliktech i fotografie. Přes to všechno archeologie přináší zásadní informace ke skutečnostem, které jsou mimo záběr výše zmíněných druhů pramenů, případně může jejich výpověď významným způsobem korigovat.

Téma archeologie novověkého vojenství bude prezentováno pomocí několika probíhajících projektů zaměřených na konflikty 18. století.