Hroby v archeologii – archeologie v hrobech

Archeologie a veřejnost 11 se bude konat ve dnech 8.–10. června 2022 v Praze, v prostorách Univerzity Karlovy, Celetná 20, Praha 1.

Archeologie a veřejnost 11 chce zmapovat široké spektrum aktuálních problémů týkajících se archeologického výzkumu hrobů a pohřebišť nejrůznějšího stáří a jejich etické a společenské konsekvence.

Archeologie a veřejnost 11 si tentokrát klade za úkol diskutovat aktuální témata v rámci těchto problémových okruhů:
 Problematika archeologického výzkumu prehistorických a historických hrobů a pohřebišť ve vztahu k veřejnosti
 Etické a filozofické aspekty hrobové archeologie a jejích nálezů
 Forenzní archeologie ve službě společnosti
 Archeologie, forenzní antropologie a jejich spolupráce s ostatními vědami
 Identifikace a ochrana prehistorických a historických hrobů a pohřebišť, spolupráce s veřejnou správou na jejich ochraně

Archeologie a veřejnost 11 bude definitivně rozčleněna do bloků na základě přihlášených referátů.

Archeologie a veřejnost 11 je určena širokému spektru archeologů, odborníků ze spolupracujících oborů i zástupců veřejnosti a rovněž i studentům archeologie a příbuzných oborů.