Domácnost a dvorská společnost

Mezinárodní konference se zaměří na výzkum domácnosti, která byla ve dvorské problematice sledována zejména coby jádro panovnického dvora, a to s akcentem na identifikování jednotlivců, kteří se kolem panovníka/vládce vyskytovali každodenně.
Současně byla domácnost historiky definována jako subsystém dvora. V součinnosti s těmito výsledky zůstává badatelskou výzvou docenění domácnosti v mezioborovém kontextu tak, aby byl vytvořen prostor pro komparaci výsledků, zejména historických věd s archeologickými závěry. V archeologii nacházíme téma domácnosti imanentně přítomné v rámci průzkumů lidských obydlí a činností. Současně téma nabízí srovnání s řadou dalších vědních oborů a disciplín, neboť domácnost tvořila výchozí prostor nejen pro její členy, jednotlivce či rodiny, ale zároveň poskytovala prostor pro řadu činností a dovedností, které primárně pokrývaly základní potřeby člověka na straně jedné. Na straně druhé formovala směřování členů domácností pro futuro, zvláště v rovině sociálních nebo genderových rolí. V domácnosti panovníků se navíc pohybovali jako urození, tak neurození, vytvářely se různé personálně-sociální vazby, nejen mezi členy rodiny, ale i vychovateli, chůvami a podobně. Pro potřeby fungování domácností vznikaly písemné prameny různých žánrů, stejně jako předměty denní potřeby, které sloužily k praktickému užitku, komfortu nebo zábavě. Téma domácnosti v naznačených směrech bádání tak nejen dvorské prostředí zřetelně prostupuje, ale nabízí i průnik s výzkumy všech sociálních vrstev společnosti, a to jak ve středověku, tak novověku.