Detektory kovů v archeologii

Seminář „Detektory kovů v archeologii 2020“ pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 18. 11. 2020.

Tematické okruhy
• možnost spolupráce profesionálních archeologů s veřejností (využití služeb neprofesionálních zájemců o historii včetně použití detektorů, ochrana lokalit aj.)
• základní informace o detektorech kovů, možnosti, meze, novinky
• metodika použití detektorů kovů v archeologii spojená s prezentací nálezů
• ochrana archeologického dědictví před nelegálním užitím detektorů u nás a v Evropě
• popř. další témata

Vítáni jsou i zájemci o problematiku z řad neprofesionálů (obzvláště vítáme jejich příspěvky), podmínkou je ale spolupráce a záštita některou organizací disponující oprávněním provádět archeologické výzkumy.

Místo
Jednání: Velká zasedací místnost Městského úřadu Vysoké Mýto (vstup přímo z náměstí Přemysla Otakara II.)
Prezence: před vstupem do zasedací místnosti