A-Fest | Akademický multižánrový hudební festival 2024

Rádi bychom Vás pozvali na další ročník Akademického hudebního festivalu A-Fest (http://a-fest.avcr.cz/), který se již po třetí bude konat v prostorách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, a to v sobotu 15. června 2024 (12:00 – 20:00) . Vstup je zdarma.

Do 31. března se mohou přihlašovat skupiny – v případě zájmu je potřeba vyplnit přihlášku zde: https://forms.gle/op694TBiuuNa3MpG9.

Podmínkou účasti je, jako v minulých ročnících, alespoň jeden z členů hudebního uskupení zaměstnaný v některém z pracovišť AV ČR. Při velkém zájmu dáme přednost skupinám, které se neúčastnily v roce 2023. Opět bude možné vystoupit na venkovním pódiu se zvukovou aparaturou, nebo v sále knihovny.

Program bude zveřejněn na začátku května. Těšíme se na hojnou účast!

Za organizační tým

Archeologického ústavu AV ČR, Praha – Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
Ústavu přístrojové techniky AV ČR – prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Psychologického ústavu AV ČR – prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.