8. ročník kastellologické konference k poctě prof. T. Durdíka

Archeologický ústav AV ČR, Praha, si Vás dovoluje pozvat na 8. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka – Křivoklát 2022.

Dne 21. a 22. 10. se v areálu hradu Křivoklát uskuteční VIII. ročník kastellologické konference věnované památce prof. Tomáše Durdíka. Součástí konference bude krátká pobožnost v hradní kapli. Konference je pořádána v úzké spolupráci mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Katedrou archeologie a Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, Národním památkovým ústavem – Správou státního hradu Křivoklát, Náboženskou obcí Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražskou diecézí Církve československé husitské, Společností přátel starožitností a spolkem Hrady na Malši z. s. Konferenční poplatek není požadován.

Kontaktní osoba pro účastníky konference: Josef Hložek; hlozek@kar.zcu.cz

Přihlášení příspěvku je možné do 25. 9. 2022

Vstup do přednáškového sálu a na vzpomínkovou bohoslužbu v hradní kapli je volný.

Po vzpomínkové pobožnosti je připraveno malé občerstvení.