• Autor:
Salač, Vladimír – Lang, Amei (eds.)
• ISBN:
80-86124-34-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2002
• Počet stránek:
441 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. čes.

Publikace přináší příspěvky z mezinárodní konference, která se věnovala dálkovým kontaktům v době železné od jejích počátků po rozpad laténské kultury. Sborník obsahuje 29 článků a studií zabývajících se problematikou širokého území od britských ostrovů po Moldávii a od Skandinávie po severní Itálii a Balkán. Příspěvky hodnotí různé druhy nálezů, konkrétní lokality a regiony, nebo se věnují problematice v celoevropských souvislostech. Významnou součást publikace představují stati pojednávající dálkové kontakty z teoretického hlediska.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
452,- Kč