• Autor:
Harding, Anthony et al.
• ISBN:
978-80-86124-12-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
192 s. s obr. a tab.
• Jazyk publikace:
anglicky

Velim je jednou z nejdůležitějších lokalit doby bronzové ve střední Evropě. Názory badatelů na tamější nálezovou situaci z konce střední doby bronzové byly dosud dvojí – jeden ji interpretoval jako rituální, druhý považoval velké množství lidských kosterních pozůstatků za výsledek nepřátelského útoku. Publikace popisuje výzkum vedený v letech 1992-1995 britským týmem. Kromě zveřejnění výsledků výzkumu obsahuje širokou diskusi k nálezům lidských a zvířecích kostí a úvahy o jejich významu pro pochopení zacházení s mrtvými na lokalitě. Radiokarbonové datování posunuje přechod k období popelnicových polí do časnějšího časového úseku, než se dosud soudilo. Svazek navazuje na publikaci z r. 2000, která byla věnována českým výzkumům v letech 1984-1995.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
342,- Kč