• Autor:
Venclová, Natalie et al.
• ISBN:
978-80-86124-90-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
318 s. s obr., přiloha CD
• Jazyk publikace:
res. angl.

Region při východním okraji Prahy poskytl data pro zkoumání vztahu hutnických a sídelních aktivit v časovém úseku celého železářského pravěku, tj. v době halštatské, ale zejména laténské a římské.

Publikace s autorskými příspěvky V. Čulíkové, D. Dreslerové, M. Gregerové, M. Hložka, L. Kovačikové, R. Kyselého, M. Malkovského, F. Marka, L. Peškeho a J. Zavřela přináší přehled dosavadních nálezů tohoto období s vyhodnocením významných souborů, mj. i makrobotanických a osteologických, a orientačně i přehled aktivit středověkých. Hutnická komponenta byla studována přírodovědnými metodami, které identifikovaly pravděpodobné různorodé zdroje železa v regionu, a zvažováno bylo také ekonomické a ekologické hledisko výroby železa.

 

Ke stažení: obsah (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
415,- Kč