Zemřel Bořivoj Nechvátal

Dne 5. března 2024 nás navždy opustil PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. (*1935), emeritní pracovník Archeologického ústavu AVČR, Praha.

Bořivoj zasvětil většinu svého odborného života archeologickému výzkumu na Vyšehradě, kde v dobách komunistického režimu bojoval za zachování tamějšího kulturního dědictví a také se zasadil o několik výjimečných objevů, které se staly součástí dnešního běžného povědomí o této významné středoevropské lokalitě. Kromě toho vykonal nesmírnou práci v záchraně a dokumentaci středověkých památek na různých místech v Čechách (Tlesky, Radomyšl, hrady a hrádky na Strakonicku a Písecku atd.) a byl pionýrem ve výzkumu nových kategorií materiální kultury, které v předchozí době byly v našem oboru rozsáhle opomíjeny (středověké stolní sklo, středověké keramické dlaždice). Za svůj život vydal téměř 300 studií a článků a několik knih, z nichž některé vyšly v Rakousku, Francii, USA, Německu a na Ukrajině. Za své odborné zásluhy obdržel Bořivoj Croix de l’Ordre Pro Merito Melitensi od řádu Maltézských rytířů (1998), medaili biskupa Antonína Podlahy (2020) a stříbrnou medaili hlavního města Prahy (2023).

Bořivoje si mnoho z nás bude pamatovat jako věrného, odvážného a čestného kolegu a přítele.