Workshop „Restaurování archeologických keramických nálezů“ – 9. 11. 2022

Ústav skla a keramiky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. a Národní galerie Praha si Vás dovolují pozvat na workshop „Restaurování archeologických keramických nálezů“, který proběhne 9. 11. 2022 od 9:20 v prostorách Uhelny na VŠCHT Praha.

Workshop je určen především pro posluchače, studenty, doktorandy a odborníky z oblastí restaurování, materiálového průzkumu a péče o kulturní dědictví a rovněž o zájemce z archeologické komunity. Kapacita dle aktuální situace.

Workshop je pořádán v rámci projektu „Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců – Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu“ DG18P02OVV028 z programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky.

Více informací a program naleznete zde