Výběrové řízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.  vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici archeolog – doktorand v rámci Oddělení přírodních
věd a archeometrie. Více informací v přiloženém dokumentu.