Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií

Název projektu
Kód projektu Poskytovatel Doba řešení Hlavní řešitel Řešitel za ARÚ
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (RAMSES)
CZ.02.1.01/0.0/0.0 /16_019/0000728 OP VVV MŠMT 2018-2023 ÚJF AV ČR PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.

Cíle projektu:
Cílem projektu RAMSES je rozšíření portfolia multidisciplinárního výzkumu v oblasti stanovení ultrastopových hladin dlouhodobých radionuklidů 14C, vybraných aktinidů a štěpných produktů a kosmogenních radionuklidů 10Be a 26Al s využitím pro excelentní výzkum v archeologii, paleoekologii, geo- a kosmochemii, kontrole životního prostředí a záruk o nešíření jaderných zbraní. Součástí záměru je rekonstrukce a rozšíření výzkumné infrastruktury o urychlovačovou hmotnostní spektrometrii – AMS.

Další informace o projektu: systém Starfos