Projekt Šakadúd: Alternativní formy kulturní adaptace na středoholocenní vysušování severní Afriky

Název projektu
Kód projektu Poskytovatel Doba řešení Hlavní řešitel Řešitel za ARÚ
Projekt Šakadúd: Alternativní formy kulturní adaptace na středoholocenní vysušování severní Afriky
LQ300022002 AV ČR, Lumina quaeruntur 2020-2024 ARÚ Mgr. Ladislav Varadzin Ph.D.

Projekt se zabývá odezvou lidských společností na extrémní klimatické změny. Snaží se tak na příkladu kulturní adaptace na vysychání severní Afriky v polovině holocénu, které představuje nejvýznamnější změnu životního prostředí za posledních deset tisíc let, popsat vývoj liské společnosti z hlediska dlouhodobé perspektivy. Zvláštní pozornost je věnována opomíjeným projevům kulturní udržitelnosti, které jsou dobře patrné na archeologické lokalitě Šakadúd (Súdán), na níž byly objedevy stopy osídlení a lidských činností z období přibližně 6 000-1 500 let př. n. l. Tým badatelů usiluje o komplexní pochopení mechanismů udržitelnosti a stabilizace lidských společností, které čelí nepříznivým globálním změnám, a to prostřednictvím nejrůznějších archeologických a vědeckých analýz. Projekt usiluje o zodpovězení jedné ze základních otázek archeologie: za jakých okolností je pro společnost výhodnější přizpůsobit se zhoršujícím se vnějším podmínkám a za jakých okolností je naopak rozumnější přijmout mobilní způsob života nebo z dané lokality odejít.