Vrch hradní. Vývoj georeliéfu Pražského hradu v raném středověku

500 Kč Cena s DPH
455 Kč Cena bez DPH

Georeliéf zásadním způsobem ovlivnil sídelní strukturu raně středověkého rezidenčního areálu, který se v 9. století formoval na východní výspě hradčanského hřbetu. Kniha podává přehled o stavu a výpovědi publikovaných pramenů k tématice georeliéfu Pražského hradu. Vyhodnocuje písemné, ikonografické a především archeologické prameny, shrnuje poznatky o geologické stavbě ostrohu. Představuje digitální modely původního reliéfu a antropogenního reliéfu kolem r. 1200 rekonstruované na základě dat získaných z archeologických a geologických sond. Podrobná analýza modelů je provedena s ohledem na rozložení sítě komunikací, vedení opevnění a vnitřní organizaci prostoru raně středověkého Hradu v kontextu osídlení malostranské kotliny a rodící se pražské aglomerace.

Další informace

Autor: Iva Herichová
ISBN: 978-80-7581-019-9
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2019
Počet stránek: 143 stran + CD-ROM
Jazyk publikace: česky, angl. resumé