Raně středověké pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích

500 Kč Cena s DPH
500 Kč Cena bez DPH

Publikace prezentuje výsledky výzkumu patrně poslední relativně zachované části rozsáhlého raně středověkého pohřebiště na pravém břehu potoka Brusnice v zázemí Pražského hradu, jenž proběhl v r. 2012. Jádro monografie tvoří nálezový katalog zpřístupňující vyčerpávající informace o 49 raně středověkých hrobech, v nichž bylo pohřbeno 52 antropologicky hodnocených jedinců. Analytické kapitoly se věnují úpravě hrobových jam, antropologii, hrobové výbavě atd. Několik pohřbů bylo vybaveno pozoruhodnými nálezy ženského šperku, z nichž zaujme na prvním místě figurální záušnice z hrobu 47. Význam nálezů pro poznání produkce pražské šperkařské dílny je zhodnocen v samostatné kapitole. Další kapitoly jsou věnovány chemickému rozboru nálezů skleněných korálků, rekonstrukci stravy pohřbívané populace a technologickému průzkumu šperků. Kniha, vybavená dále také odbornými posudky a analýzami z okruhu přírodovědných disciplín, přináší celistvé a moderní zpracování plošně zkoumaného pohřebiště v blízkém zázemí Pražského hradu, jež časově odpovídá období počátků přemyslovského státu. Tato skutečnost – spolu s malou nadějí pro blízkou i vzdálenější budoucnost na podobně rozsáhlé plošné výzkumy v daném území – přisuzuje předkládané publikaci vysokou poznávací hodnotu.

Další informace

Autor: Drahomíra Frolíková-Kaliszová
ISBN: 978-80-7581-048-9
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2023
Počet stránek: 172 s.
Jazyk publikace: česky, anglické resumé