Pohřebiště Čáslav – U Stínadel a lužická kultura ve středočeském Polabí

500 Kč Cena s DPH
500 Kč Cena bez DPH

Publikace je věnována komplexnímu zhodnocení největšího pohřebiště patřícího okruhu lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové, jež bylo doposud v Čechách prozkoumáno. Během záchranného archeologického výzkumu v letech 2012 a 2014 bylo v Čáslavi v poloze U Stínadel odkryto 223 hrobů a více než stovka dalších objektů, v nichž bylo objeveno přes šest set identifikovatelných keramických jedinců a současně několik desítek bronzových artefaktů. Stávající pramenná základna evidovaných hrobových celků z území středočeské sídelní oikumeny lužické kultury byla tímto výzkumem dvojnásobně navýšena. Monografie nepřináší pouze katalog všech nálezů a jejich kresebnou dokumentaci, ale také analýzu shromážděných artefaktů a antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků. Současně jsme považovali za nutné přistoupit k následné syntéze, která hodnotí nejen podobu pohřebiště, časový interval, ve kterém bylo využíváno, a jeho geografický a sídelní kontext, ale předkládá rovněž aktuální souhrn poznatků, jež jsou spojeny s výzkumem lužické kultury ve středočeském Polabí.

Další informace

Autor: Radka Šumberová, Luboš Jiráň, Hana Brzobohatá, Markéta Končelová, Filip Velímský
ISBN: 978-80-7581-029-8
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2021
Počet stránek: 440 s.
Jazyk publikace: česky, anglické resumé