Památky archeologické – Supplementum 19 – Akropole na hradišti Závist v 6.- 4. stol.

653 Kč Cena s DPH
594 Kč Cena bez DPH

Souhrnná publikace rozsáhlého výzkumu vrcholové partie na pozdně halštatském až časně laténském hradišti Závist (střední Čechy), v letech 1963-1989. Rekonstrukce čtyř hlavních stavebních podob, chronologie a interpretace specifického areálu jako sakrálního místa. Vyhodnocení naznačuje zvláštní postavení lokality v rámci území Čech i jeho vazby k okolním i vzdáleným regionům včetně mediteránního světa. Textovou část doplňuje katalog nálezů a 5 apendixů s výsledky přírodovědných analýz (lidské a zvířecí kosti, rostlinné pozůstatky, metalografie). Publikace zahrnuje 3D animaci prvních tří stádií jedinečného architektonického celku. Obsáhlý souhrn v němčině s kompletním překladem interpretační části. Publikace vznikla s podporou Grantové agentury AV ČR.

Další informace

Autor: Drda, Petr – Rybová, Alena
ISBN: 978-80-86124-85-8
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2008
Počet stránek: 132 s. s obr., CD s 3D animací
Jazyk publikace: Česky s něm. resumé.