Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách

1 000 Kč Cena s DPH
1 000 Kč Cena bez DPH

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vydal novou knihu Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. Jedná se o publikační výsledek dlouholetého úsilí významného českého archeologa Jana Michálka, jenž vyčerpávajícím způsobem shromáždil a utřídil dostupné informace k podstatné kategorii archeologického dědictví, charakteristické pro oblast jižních Čech.

Vydání díla podpořila Ediční rada Akademie věd ČR.

Ukázka: PDF

Další informace

Autor: Michálek, Jan
ISBN: 978-80-7581-000-7
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích
Rok vydání: 2017
Počet stránek: 1119 str., 1. a 2. sv.: 664 str., vč. 57 str. obr. příloh, 61 str. fototab.; 3. sv.: 445 str. kresebných tab.
Jazyk publikace: česky